Personvern – KOLON

Personvern

KOLON verner om din personlige integritet. Tilliten til våre besøkende og kunder er vår mest verdifulle ressurs, og KOLON legger derfor denne Personvernpolicyen som er utarbeidet i henhold til personopplysninglovens krav, til grunn for sin virksomhet. Personvernpolicyen forklarer hvordan KOLON samler inn og bruker dine personopplysninger. Policyen beskriver også dine rettigheter overfor KOLON og hvordan du kan benytte deg av dine rettigheter. Dersom du har spørsmål til denne Personvernpolicyen eller til behandlingen av dine personopplysninger, kan du kontakte KOLON. Det er viktig at du tar del i og forstår Personvernpolicyen og hvordan du kan påvirke bruken av dine personopplysninger.

Denne Personvernpolicyen gjelder for all informasjon som samles inn via KOLONs hjemmeside kolon.no ("kolon.no"). Policyen gjelder også for deg som har gjennomført kjøp ved KOLONs kontorer.

I tillegg til denne policyen gjelder også kjøpsvilkår for kjøp på kolon.no.

 

Hvem er ansvarlig for dine personopplysninger?

KOLON AS, org.nr. 917100756 ("KOLON") med adresse Agnes Mowinckelsgate 6, 5009 Bergen, Norge, er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger.

 

Hvilke personopplysninger behandler KOLON?


Personopplysninger som du avgir til KOLON: Du kan komme til å gi KOLON informasjon om deg selv på flere måter, slik som ved kjøp i KOLONs nettbutikk, ved besøk på kolon.no, ved henvendelser til KOLONs kundeservice eller rådgivere enten via chat, sosiale medier og på kontoret, eller ved bruk av våre tjenester og læringsmestringsportal.

 • Person- og kontaktinformasjon slik som navn, fødselsdato, kjønn, faktura- og leveringsadresse, e-postadresse, mobiltelefonnummer, mv; samt
 • Konto- og betalingsopplysninger (dog ikke kortnummer og CVC-kode) og fakturainformasjon, mv.

 

Personopplysninger som KOLON samler om deg:

Når du anvender KOLONs tjenester slik som ved kjøp ved kontoret, ved kjøp eller besøk på kolon.no, når du kontakter KOLONs kundeservice eller rådgivere, eller når du benytter deg av våre tjenester og læringsmestringsportal.

 • Navn, fødselsdato, faktura- og leveringsadresse, e-postadresse, mobiltelefonnummer, mv;
 • Informasjon om varer og/eller tjenester som du har vist interesse for på kolon.no gjennom søk og klikk;
 • Informasjon om e-post fra KOLON åpnes og hva du klikker på i e-postmeldingen;
 • Dine ordre og din kjøpshistorikk som kunde og besøkende;
 • Samtale, e-post, chattefunksjon eller henvendelse via sosiale medier til KOLONs kundeservice eller rådgivere;
 • Informasjon om din bruk av KOLONs tjenester, slik som svartid for sider, nedlastningsfeil, hvordan du åpnet og forlot tjenesten, bruk av KOLONs læringsmestringsportal;
 • Resultat fra kundetilfredshets- eller markedsundersøkelser;
 • Enhetsinformasjon slik som IP-adresse, språkinnstillinger, geografisk informasjon om enheten og nettleserinnstillinger

Personopplysninger som KOLON innsamler fra tredjepart: I enkelte tilfeller bruker KOLON informasjon som mottas fra andre kilder, slik som ved oppdatering av adresseinformasjon fra ekstern adresseleverandør. Videre benyttes annonseringsnettverk, måleverktøy eller tredjeparter som hjelper oss eller dem til å forstå brukeratferd og preferanser. Eksempelvis kan en annonsør gi KOLON informasjon om hva som skjedde etter klikk på annonse, slik at KOLON skal kunne måle annonseeffektiviteten og bli mer relevante for deg som kunde.

 

Formål og rettslig grunnlag for behandlingen av sensitive personopplysninger


KOLON behandler personopplysninger om deg for å gjennomføre avtalen med deg, eller for å utføre gjøremål etter ditt ønske før en avtale blir inngått:

 • For å bekrefte din identitet og verifisere dine person- og kontaktopplysninger;
 • For å administrere bestillingen fra deg og kundeforholdet, f.eks. for å gi deg informasjon, produkter og tjenester fra KOLON;
 • For å kunne håndtere ditt kundeforhold og brukerkonto i samsvar med kjøpsvilkårene;
 • For å kunne sende generelle tilbud og direktemarkedsføring;
 • For å kunne gi deg en personlig tilpasset opplevelse, attraktive tilbud og kommunikasjon som er relevant for deg; samt
 • Gjennomføre analyser av opplysninger for å oppfylle KOLONs forpliktelser i samsvar med kjøpsvilkårene

KOLON behandler personopplysninger om deg av hensyn til etterlevelse av følgende rettslige forpliktelser:

 • For å følge relevant lovgivning og oppfylle rettslige forpliktelser (f.eks. krav i bokføringslov, produktansvar, forbrukervernlovgivning og krev om vern av personopplysninger i IT-systemer); samt
 • For å forhindre misbruk slik som bedrageri og identitetstyveri

KOLON behandler personopplysninger om deg med bakgrunn i en interesseavveining for følgende formål:

 • Om du ikke er kunde hos KOLON, for å kunne sende tilbud og utøve direktemarkedsføring, generelle så vel som personlig tilpassede;
 • For kunde- og markedsanalyser, samt for å kunne forbedre og effektivisere våre tjenester overfor deg;
 • Gi deg kundeservice og hjelp som du behøver i forhold til våre tjenester;
 • For å kunne håndtere og gjennomføre deltagelse i eventuelle konkurranser og tilstelninger;
 • For å kunne evaluere, utvikle og forbedre selskapets tjenester, produkter og system for kundegruppen generelt; samt
 • For å forhindre misbruk av tjenesten, forhindre ulovlig innlogging, samt forebygge og anmelde forbrytelser mot selskapet.

KOLON eller tredjeparts berettigede interesse for å kunne behandle personopplysninger om deg med støtte i en interesseavveining, er for å kunne tilby deg en bedre kundeopplevelse og gi deg service i form av ulike tjenester slik som tilpassede tilbud og kommunikasjon. I tillegg er det for at KOLON skal kunne analysere hvordan tjenestene anvendes for på den måten for å kunne gjøre forbedringer for deg som kunde. Videre er sikkerhet en legitim interesse for KOLON.

Videre behandler KOLON dine personopplysninger av hensyn til å kunne sikre din identitet og oppdatere kunderegisteret med din postadresse. Bruk av personopplysninger for sikker identitet er eneste garantien for å sikre at verdidokumenter ikke havner i gale hender og benyttes av rett person, for å sikre at KOLON rapporterer riktig til Lånekassen ved søknad om lån og stipend, og for å sikre at KOLON sender inn riktige personopplysninger til eksamenskontoret ved innrapportering av fag og hvilken lærer du har hos KOLON ved kjøp av stedsbasert undervisning.

Dersom du ikke utleverer personopplysninger til KOLON, har KOLON ikke muligheter til å gjennomføre avtale med, eller oppfylle KOLONs forpliktelser overfor deg.

 

Hvem kan få tilgang til dine personopplysninger?


KOLON kan komme til å utlevere eller dele dine personopplysninger med utvalgte tredjeparter som følger. Vi tar rimelige tekniske, organisatoriske og legale sikkerhetsforanstaltninger i samsvar med personvernlovgivningen for å sikre at dine personopplysninger håndteres på en sikker måte der personopplysningene overføres eller deles med tredjepart.

 

Systemoperatører for CRM-system og oppgavebehandling.
For å kunne håndtere personopplysninger som trengs for å administrere kundeforholdet og nå ut med tilbud til kunder av KOLON.

 

Leverandører av adresseopplysninger, og trykkeri og distribusjon.
KOLON benytter eksterne leverandører for automatisk håndtering og oppdatering av dine adresseopplysninger. Også leverandører som brukes er trykkeri og distribusjon.

 

Samarbeidspartnere som leverer bøker.
Samarbeidspartnere som er leverandører av bøker kan få tilgang til navn, adresse, telefonnummer, e-post og hvilke fag du tar kurs i, for å kunne levere bøker til deg på en enkel og rask måte, som boklisten.no.

 

Samarbeidspartnere som håndterer betaling.
For å håndtere betalinger som foretas av KOLONs kunder benyttes leverandører for å sikre at det skjer en rask og sikker betaling for deg.

Ved avhending.
KOLON kan komme til å dele din informasjon med tredjeparter:

 • For det tilfellet at KOLON selger eller kjøper virksomhet eller tilgang, kan KOLON komme til å utlevere dine personopplysninger til en potensiell selger eller kjøper av slike virksomhet eller tilgang; samt
 • Dersom KOLON eller en vesentlig del av KOLONs virksomhet erverves av en tredjepart, kan dine personopplysninger komme til å bli delt.

Hva KOLON ikke kommer til å gjøre med dine personopplysninger: KOLON kommer ikke til å selge dine personopplysninger til en tredjepart uten din godkjenning.

 

Hvor behandler KOLON dine Personopplysninger?

KOLON og KOLONs leverandører og samarbeidspartnere vil som hovedregel behandle dine personopplysninger innenfor EU/EØS- området. Dine personopplysninger vil ikke bli behandlet utenfor EU/EØS-området med mindre det foreligger en beslutning fra EU-Kommisjonen som sier at vedkommende tredjeland tilfredsstiller et adekvat vernenivå eller har oppstilt tilfredsstillende sikkerhetstiltak for å sikre at dine rettigheter beskyttes. Eksempel på tilfredsstillende sikkerhetstiltak er godkjente standardavtaleklausuler, bindende forretningsinterne regler, eller Privacy Shield. Dersom du ønsker kopi av de sikkerhetstiltak som KOLON har vedtatt eller opplysninger om hvor disse gjøres tilgjengelig, kan du få dette ved å kontakte KOLON på den måten som er angitt under Kontaktopplysninger.

 

Hvor lenge behandler KOLON dine personopplysninger?


KOLON behandler dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å utføre våre kontraktsmessige forpliktelser overfor deg, og så lenge det er nødvendig i henhold til lovbestemt lagringstid. Når KOLON behandler dine data for andre formål enn våre kontraktsmessige forpliktelser, f.eks. ved oppfyllelse av de krav som fremgår bokførings- eller forbrukervernlovgivning, så behandler KOLON data bare så lenge det er nødvendig for det respektive formålet. I de tilfeller KOLON behandler dine personopplysninger i egenskap av en interesseavveining, så har du rett til å gjøre innvendinger mot behandling.

I samsvar med gjeldende rett har KOLON rett til å lagre dine kontaktopplysninger for direktemarkedsføring for en periode etter ditt kjøp eller etter at avtalen mellom oss er utløpt. Avtaleperioden vil avhenge av hva som omfattes av avtalen. KOLON kan derfor komme til å lagre dine kontaktopplysninger for å sende deg direktemarkedsføring i den aktuelle perioden i henhold til gjeldende personvernlovgivning, markedsføringslov og praksis.

Dersom/i tilfelle du har gitt til samtykke til å motta direktemarkedsføring, vil KOLON behandle personopplysninger som er registrert for direktemarkedsføring inntil du melder deg av eller gir beskjed til KOLON om at du ikke lenger ønsker å motta direktemarkedsføring. Det kan du gjøre ved å kontakte oss på kolon@kolon.no.

Vi kan oppbevare dine personopplysninger lengre enn det som er angitt over i den grad KOLON har plikt til å gjøre det i henhold til lov, forskrift eller myndighetsbeslutning.

 

Hvordan beskytter KOLON dine personopplysninger?

KOLON tar de tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak som kreves i henhold til loven for å påse at dine personopplysninger ikke blir manipulert, går tap eller ødelegges, eller at uvedkommende får tilgang til dem. Våre sikkerhetsrutiner endres i takt med utvikling og forbedring av teknikken.

 

Dine rettigheter

I henhold til gjeldende personvernlovgivning har du rett til å få tilgang til opplysningene om deg som KOLON behandler. Eksempel på slike opplysninger er hvilke kategorier og spesifikke personopplysninger KOLON behandler, og til hvilke formål KOLON vil bruke disse personopplysningene. Du har også rett til å kreve retting av feilaktige personopplysninger.

Du har rett til å begjære sletting eller begrensninger i dine personopplysninger, samt å komme med innvendinger mot KOLONs behandling av dine personopplysninger. Disse rettighetene er imidlertid ikke absolutte, eksempler på unntak fra retten til sletting er i de tilfeller personopplysningene er nødvendige for oppfyllelse av formålet, eller dersom det finnes en rettslig forpliktelse som innebærer at KOLON må ta vare på disse personopplysningene. For at KOLON skal kunne fortsette med behandling av opplysninger etter en innvending, må KOLON dokumentere at deres berettigede interesser veier tyngre enn din interesse i ikke få behandlet opplysningene.

Du har dessuten i visse tilfeller rett til å få ut de personopplysninger som du har gitt til KOLON i et strukturert, allment brukt og maskinlesbart format og har rett til å overføre disse til en annen behandlingsansvarlig.

Du har også rett til når som helst å komme med innvendinger mot behandlingen av dine personopplysninger i en generell og personlig tilpassete direktemarkedsføring og kundeanalyse.

All kommunikasjon og samtlige tiltak som KOLON foretar seg vedrørende dine rettigheter gjøres kostnadsfritt. Ved åpenbart ubegrunnede eller urimelige krav, forbeholder KOLON seg retten til enten å kreve et rimelig gebyr som dekker administrative kostnader for å gi informasjonen, eller for å gjøre de tiltak som kreves, eller for ikke å imøtegå kravet. KOLONs kontaktopplysninger fremgår av siste avsnitt i Personvernpolicyen.

Dersom du skulle ha innsigelser vedrørende KOLONs behandling av dine personopplysninger, har du rett til å klage til Datatilsynet eller annen passende tilsynsmyndighet som fører tilsyn med foretakets håndtering av personopplysninger.

 

KOLONs bruk av informasjonskapsler og lignende teknikker


KOLON benytter informasjonskapsler og lignende sporingsteknikker ("cookies") for å levere en skreddersydd og smidig onlineopplevelse og for å forbedre din opplevelse av KOLONs tjenester. KOLON benytter cookies på kolon.no og i KOLONs tjenester. Her vil vi forklare hvordan KOLON bruker cookies og hvilke valg du kan gjøre med hensyn til disse.

 

Hva er cookies/informasjonskapsler?

Cookies er en liten tekstfil som består av bokstaver og tall som sendes fra vår webserver og lagres på din webleser eller enhet. KOLON benytter seg av forskjellige cookies:

 • Session cookies er en tilfeldig cookie som vil opphøre når du slår av din webleser eller enhet.
 • Varige cookies er cookies som blir liggende på din datamaskin inntil du fjerner dem eller at de går ut.
 • Førstehåndscookies bestemmes av den websiden du besøker.
 • Tredjepartscookies cookies bestemt av en tredjeparts hjemmeside. Hos KOLON benyttes disse i første omgang til analyser (f.eks. Google Analytics)
 • Lignende teknikker er teknikker som lagrer opplysninger på din webleser eller i din enhet på tilsvarende måte som cookies.

 

Bruk av Google Analytics

Som ledd i KOLONs markedsføring analyserer KOLON opplysninger knyttet til din bruk av kolon.no, din aktivitet på KOLONs sider i sosiale medier. Ved hjelp av Google Analytics vil vi f.eks. kunne analysere din oppførsel av hensyn til å skape mer relevante annonser og tilbud for deg, samt utvikle KOLONs produkter og tjenester. Videre brukes Google Analytics til å evaluere bruken av kolon.no for tjenester i tilknytning til nettsideaktivitet og internettbruk.

 

Programvare fra andre tredjeparts-leverandører

 • Facebook pixler (statistikk, annonsemåling).
 • Intercom (chat).
 • Hotjar (statistikk, bruksmønstre, annonsemåling).

 

Hvorfor benytter KOLON cookies?

De cookies som KOLON benytter, forbedrer normalt de tjenester som KOLON tilbyr deg. Noen av KOLONs tjenester krever cookies for å fungere korrekt, mens andre forbedrer tjenestene for deg. KOLON benytter cookies for overordne analytisk informasjon om din bruk av KOLONs tjenester. KOLON benytter cookies for å bevare funksjonelle innstillinger som språk og andre opplysninger. KOLON benytter også cookies som gjør det mulig for KOLON å stile relevant markedsføring til deg.

 

Mulighet til å styre bruken av cookies


Din webleser eller enhet gir deg muligheten til å endre innstillingene for bruken og omfanget av cookies. Gå til innstillingene for din webleser eller enhet for å lære mer om hvordan du endrer innstillingene for cookies. Et eksempel på hva du kan endre er blokkering av alle cookies, kun akseptere førstehåndscookies eller slette cookies når du slår av din webleser. Vær oppmerksom på at visse tjenester muligens ikke vil fungere dersom du blokkerer eller fjerner cookies.

Det finnes også tjenester som er utviklet spesielt for at brukere skal kunne følge med på informasjonskapsler og andre sporingsmekanismer. Se for eksempel www.ghostery.com eller www.disconnect.me (vi er ikke knyttet til disse tjenestene og tar intet ansvar dersom du klikker på lenkene).

 

Endringer i personvernsbestemmelsene


KOLON forbeholder seg retten til å endre personvernbestemmelsene. Endringer av vilkårene i bestemmelsen vil bli kunngjort på kolon.no en måned før endringene trer i kraft. De til enhver tid gjeldende vilkår er tilgjengelige på www.kolon.no/policy/pv.

 

KOLONs kontaktopplysninger


Dersom du har spørsmål vedrørende KOLONs håndtering av dine personopplysninger eller dersom du ønsker å utøve noen av de rettigheter du har i tilknytning til KOLONs håndtering av personopplysninger, må du gjerne ta kontakt med KOLON på den adresse som er angitt under. Dersom du ikke ønsker utsendelser eller kommunikasjon, kan du kontakte KOLONs Kundeservice eller rådgivere. Du kan også melde deg ut ved bruk av samme kommunikasjonsmetode som KOLON har benyttet i kommunikasjonen med deg.

 

KOLON AS

Agnes Mowinckelsgate 6
5008 Bergen
kolon@kolon.no

Sale

Unavailable

Sold Out