Lånekassen – KOLON

Lånekassen

Som student ved KOLON Privatistskole kan du søke om lån, stipend og skolepenger fra lånekassen. Hvor mye du får utbetalt i støtte avhenger av hvor mange fag du tar per semester. Kravet om at man må være minst 50% student er fjernet og en kan få tildelt lån og stipend uansett hvor få årstimer en tar. Søk tidlig, sånn at du får pengene til studiestart. Men husk at du må ha fått godkjent studieplass før du kan søke.

 

Basisstøtte

Når du søker om lån og stipend hos lånekassen, er alt du får utbetalt i utgangspunktet et lån. Inntil 40% av dette lånet kan bli omgjort til stipend når du har bestått eksamen i de fagene du har fått støtte til.

NB: Bor du hjemme under studiene, har du ikke rett på å få gjort om lån til stipend.

 

Skolepenger

Betaler du skolepenger, kan du få innvilget et ekstra lån hvert undervisningsår. Du trenger ikke søke spesielt om skolepenger. Ekstra lån til skolepenger legges automatisk til hvis du søker om fullt stipend og lån. Skolepengelånet kommer på første utbetaling hvert semester og blir ikke vurdert mot inntekten og formuen din.

NB: Skolepengelånet er et rent lån og blir ikke gjort om til stipend etter bestått utdanning.

 

Inntektsgrense

Dersom du jobber ved siden av studiene, kan det være greit å følge med på hvor mye du tjener. Det finnes en øvre inntektsgrense for deg som får støtte hele året. Hvis du overstiger denne kan du få mindre stipend. Les mer her

 

Slik søker du Lånekassen

Send inn elektronisk søknadsskjema

  • Velg ”søknad om om lån og stipend til utdanning i Norge”.
  • Velg søknaden «høyere og annen utdanning», selv om du tar fag fra videregående.
  • Når søknaden kommer til oss i Kolon, bekrefter vi at du har skoleplass og sender søknaden videre til Lånekassen.
  • Når du får svar fra Lånekassen må du signere avtalen - helst elektronisk.
  • Du får første utbetaling etter skolestart, når vi har gitt Lånekassen beskjed om at du har møtt til undervisning.

 

Dette kan hindre støtte fra Lånekassen

  • Du er forsinket i utdanningen.
  • Du har allerede brukt opp alle dine åtte år med støtte i Lånekassen.
  • Du tar fag som ikke er godkjent i Lånekassen.
  • Du må selv sjekke om du har rett til støtte fra Lånekassen.

 

Les mer på lånekassen.no

Sale

Unavailable

Sold Out