Spansk 2 – KOLON

Samling: Spansk 2

Om faget

Spansk 2 er et felles språkfag som gir deg anvendbar kunnskap. Gode språkferdigheter vil være nyttig for deg. Dersom du har fullført og bestått spansk 1 på videregående så er det naturlig for deg å fortsette med nivå 2 på videregående.

Eksamensform

Skriftlig og muntlig

Estimert eksamensdato

Midten av november
Midten av mai

Fagkode

Spansk II
Skriftlig - FSP5095
Muntlig - FSP5099

Spansk I+II
Skriftlig - FSP5098
Muntlig - FSP5099

Sale

Unavailable

Sold Out