Samfunnsfag – KOLON

Samling: Samfunnsfag

Om faget

Samfunnsfag er et obligatorisk fellesfag for alle utdanningsprogram i videregående opplæring. Faget inngår også i minstekravet til å oppnå generell studiekompetanse.

Eksamensform

Muntlig

Estimert eksamensdato

Midten av november
Midten av mai

Fagkode

SAF1001

Sale

Unavailable

Sold Out