Engelsk – KOLON

Samling: Engelsk

Om faget

Engelsk er et fellesfag innen studieforberedende utdanningsprogram. Engelsk inngår også i de obligatoriske fagene som gir generell studiekompetanse etter 23/5-regelen. 

Eksamensform

Skriftlig og muntlig

Estimert eksamensdato

Midten av november
Midten av mai

Fagkode

Skriftlig - ENG1002
Muntlig - ENG1102

Sale

Unavailable

Sold Out