23/5-pakken – KOLON
23/5-pakken

23/5-pakken

Har du fylt 23 år og har 5 års samlet fulltids erfaring fra arbeid og/eller utdanning (23/5-regelen), kan denne pakkeløsningen være korteste veien til generell studiekompetanse.

Pakken inkluderer 7 fag fordelt på 2 semestre (del 1 og del 2) og kan gjennomføres hos KOLON via:

LIVE: Nettstudier med live undervisning via digitalt klasserom til faste tider. To økter per fag i uken.

PLAY: Nettstudier med forhåndsinnspilte økter. Logg inn og trykk på play når du ønsker. Studer i ditt eget tempo.

BERGEN: Klasseromsundervisning i Bergen. Ta fag på dag- eller kveldstid.

Fag i pakken

Info

Har du karakterer i noen av fagene fra tidligere, kan du ta bare enkelte fagene (fag fra Reform 94 godkjennes også).

NB! For å få godkjent denne pakken må du melde deg på både Del 1 og Del 2!

Lånekassen

100% studiebelastning for Del 1 og 100% studiebelastning for Del 2 (gjelder ikke PLAY med 1 og 3 måneders tilgang).

Viktig å vite om 23/5-regelen

Når du søker høyere utdanning ut i fra 23/5-regelen, får du alderspoeng. Men husk at du får alderspoeng først fra og med det året du fyller 24.

De fem årene du må ha hatt praksis eller utdanning, kan for eksempel være lønnet arbeid, omsorg for barn, militærtjeneste eller siviltjeneste, frivillig arbeid og utdanning fra videregående eller folkehøgskole.

For å få generell studiekompetanse med 23/5-regelen må du oppfylle tre vilkår:

  • Du må fylle 23 år eller mer det året du søker om opptak til høyere utdanning.
  • Du må dokumentere at du har fullført og bestått alle de seks studiekompetansefagene.
  • Du må dokumentere minst 5 års arbeidspraksis og/eller utdanning.

Les mer om 23/5-regelen på samordnaopptak.no

Sale

Unavailable

Sold Out