Fag- og kursbeskrivelser

Trykk på fagene for å lese mer om dem

SEMESTERFAG

Engelsk er et fellesfag for alle utdanningsprogrammene i videregående opplæring.

 

Engelsk trenger du for å oppnå generell studiekompetanse, men er lurt å ha uansett hva du skal studere videre.

 

Engelskfaget skal bygge opp den generelle språkkompetansen gjennom arbeid med ulike tekster. Faget skal også bidra til å gi innsikt i levesett og kulturer der engelsk er hovedspråket.

 

Faget er svært nyttig i en verden der engelsk brukes som et internasjonalt kommunikasjonsmiddel. Det er også verdt å merke seg at engelsk i økende grad brukes i utdanning på høyere nivå og som arbeidsspråk i mange bedrifter.

 

Hos KOLON er undervisningen eksamensrettet og det jobbes for at du skal mestre eksamen i både muntlig og skriftlig engelsk.

Eksamensform:
I Engelsk må du ta to eksamener, en skriftlig og en muntlig.

Du får gratis eksamensprep før eksamen.

 

Fagkoder:
ENG1002.
ENG1102.

Geografi er et av de obligatoriske fellesfagene i videregående opplæring.

 

Opplæringen i faget skal stimulere deg til å se sammenhenger mellom produksjon og forbruk, samt drøfte de konsekvenser vår ressursbruk har på miljøet.

 

Geografifaget skal også gi grunnlag for å forstå befolkningsutvikling, kartlegge fordeling av ressurser og gi oversikt over naturlige og menneskeskapte forhold på jorden. Videre er det viktig å ha innsikt i hvordan naturressurser, vær og klima har lagt mye av grunnlaget for hvor vi har bosatt oss og hvordan samfunnet vi lever i har utviklet seg.

Eksamensform:
Muntlig.

 

Fagkode:
GEO1001.

Pris
kr 5.990,-

Historie er et fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram.

 

Historiefaget er et spennende fag, som skal gi deg økt forståelse av sammenhenger mellom fortid, nåtid og fremtid. Gjennom å arbeide med pensum skal du få innsikt i menneskers liv og handlinger i ulike tidsepoker og kulturer.

 

Historiebevissthet gir grunnlag for refleksjon over hvordan sentrale historiske hendelser har formet dagens samfunn. Har du tenkt på hvilken betydning demokratiet har for deg, hvordan to verdenskriger fortsatt preger verdensbildet og ikke minst hvordan vi skal takle de globale utfordringene vi står ovenfor? Dette er blant problemstillingene du møter i historiefaget.

 

Husk at du selv er del av en historisk prosess og skaper historie her og nå.

Eksamenform:
Muntlig.

 

Fagkode:
HIS1003.

Pris
kr 10.590,-

Kroppsøving er et obligatorisk fellesfag du må ha for å få generell studiekompetanse.

 

Som privatist er kroppsøvingsfaget både teoretisk og praktisk. I hovedsak er undervisningen klasseromsbasert med noen praktiske økter.

 

Kroppsøving er et lite fag i timetall men likevel et viktig fag som gir deg nyttig kunnskap om din egen kropp og helse. Faget dekker ulike emner innen helsefremmende aktivitet. Målet med faget er å gi en forståelse for den positive effekten fysisk aktivitet kan ha for din egen helse, selvbilde og livsstil. Gjennom pensum skal du innom emner som egentrening, lagspill, individuelle idretter, dans og friluftsliv. I tillegg vektlegges tema som ernæring.

Lånekassestøtte:
Dette faget er et halvtårskurs, og beregnes som 40 % studiebelastning.

 

Eksamensform:
Muntlig-praktisk.

 

Fagkode:
KRO1006.

Pris
kr 3.990,-

Fagene er fellesfag for alle utdanningsprogrammene i videregående opplæring.

 

1P og 1P-Y er praktiske mattefag som gir deg anvendbar kunnskap. Gode matteferdigheter vil være nyttig for deg i hverdagslivet, i tillegg til at faget danner grunnlaget for mange studier på høyere nivå. Innen medisin, sykepleien, økonomi, teknologi, kommunikasjon og energiforvaltning er det en forutsetning med solid mattekompetanse.

Eksamensform
Eksamen i Matematikk 1P og 1P-Y er skriftlig.

 

Fagkoder:
1P: MAT1011.
1P-Y: MAT1001.

Pris Matte 1P
kr 8.590,-

 

Pris Matte 1P-Y
kr 8.590,-

Fagene er fellesfag for alle utdanningsprogrammene i videregående opplæring.

 

1T og 1T-Y er teoretiske matematikkfag. Matematikk er særdeles viktig for å forstå den verden vi lever i. Vi mennesker har til alle tider utviklet og brukt matematikk for å forstå sammenhenger i naturen og for å utforske universet.

 

Teoretisk matematikk danner et solid grunnlag hvis du tenker å studere matte på høyere nivå.

Eksamensform:
Skriftlig.

 

Fagkode:
1T: MAT1013.

Pris Matte 1T
kr 10.690,-

 

Pris Matte 1T-Y
kr 10.690,-

Matte 2P er praktisk orientert og gir generell studiekompetanse sammen med fellesfag i matematikk på Vg1, 1P.

 

Solid kompetanse i matematikk er en forutsetning for utvikling av samfunnet. Verden trenger mennesker som kan sette seg inn i, forstå og kritisk vurdere kvantitativ informasjon, statistiske analyser og økonomiske prognoser. Faget griper inn i mange vitale samfunnsområder, som medisin, økonomi, teknologi, kommunikasjon, energiforvalting og byggevirksomhet.  prosesser i samfunnet.

 

Har du gått yrkesfag og skal ta påbygg til generell studiekompetanse?

Da trenger du Matematikk 2P-Y.

I dette kurset går du videre fra 1P-Y og lærer mer om potensregning, sannsynlighet, statistikk og funksjoner.

Eksamensform:
Skriftlig.

 

Fagkoder:
2P: MAT1015.
2P-Y: MAT1005.

Pris Matte 2P
kr 7.490,-

 

Pris Matte 2P-Y
kr 11.590,-

Faget er et fellesfag for alle utdanningsprogrammene i videregående opplæring.

 

Naturvitenskapen har vokst frem som følge av menneskers nysgjerrighet og behov for å finne svar på spørsmål om sin egen eksistens. Undervisningen skal gi deg kunnskap om samspillet mellom natur, individ, teknologi, samfunn og forskning.

 

De teoretiske problemstillingene fra klasserommet får man teste ut i praktiske økter i laboratorium.

 

Kurset inkluderer alle labøvelser.

Eksamensform:
Muntlig-praktisk eksamen.

 

Fagkoder:
Studiespesialisering: NAT1002.
Yrkesfag: NAT1003.

Pris
kr 10.690,-

Religion og etikk er et fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram.

 

Religion og etikk er uten tvil dagsaktuelt, både som grunnlag for felleskap og som kilde til splid. Religiøse, etiske og filosofiske spørsmål berører deg som enkeltperson og samfunnet som helhet.

 

Du lærer om de store verdensreligionene og om religiøse tradisjoner i Norge og resten av verden.

Eksamensform:
Muntlig.

 

Fagkode:
REL1001.

Pris
kr 5.990,-

Samfunnsfag er et fellesfag for alle utdanningsprogrammene i videregående opplæring.

 

Faget er et gjennomgående fag som har som formål å utdype din kunnskap innen mange ulike felt. Sentralt i pensum står forståelsen av menneskerettigheter, demokratiske verdier og likestilling.

 

Gjennom arbeid med faglitteratur skal du lære å reflektere rundt hvordan den kulturen du er en del av preger dine holdninger, kunnskap og handlinger.Har du for eksempel tenkt på hvordan samfunnet kontinuerlig former deg som person?

 

Gjennom samfunnsfaget får du verktøy til å analysere og drøfte viktige historiske og dagsaktuelle samfunnsspørsmål. Som privatist skal du opp til muntlig eksamen og det er derfor en fordel å delta aktivt i undervisningen.

Eksamensform:
Muntlig eksamen.

 

Fagkode:
SAF1001.

SEMESTERFAG

ENGELSK

Engelsk er et fellesfag for alle utdanningsprogrammene i videregående opplæring.

 

Engelsk trenger du for å oppnå generell studiekompetanse, men er lurt å ha uansett hva du skal studere videre.

 

Engelskfaget skal bygge opp den generelle språkkompetansen gjennom arbeid med ulike tekster. Faget skal også bidra til å gi innsikt i levesett og kulturer der engelsk er hovedspråket.

 

Faget er svært nyttig i en verden der engelsk brukes som et internasjonalt kommunikasjonsmiddel. Det er også verdt å merke seg at engelsk i økende grad brukes i utdanning på høyere nivå og som arbeidsspråk i mange bedrifter.

 

Hos KOLON er undervisningen eksamensrettet og det jobbes for at du skal mestre eksamen i både muntlig og skriftlig engelsk.

Eksamensform:
I Engelsk må du ta to eksamener, en skriftlig og en muntlig.

Du får gratis eksamensprep før eksamen.

 

Fagkoder:
ENG1002.
ENG1102.

GEOGRAFI

Geografi er et av de obligatoriske fellesfagene i videregående opplæring.

 

Opplæringen i faget skal stimulere deg til å se sammenhenger mellom produksjon og forbruk, samt drøfte de konsekvenser vår ressursbruk har på miljøet.

 

Geografifaget skal også gi grunnlag for å forstå befolkningsutvikling, kartlegge fordeling av ressurser og gi oversikt over naturlige og menneskeskapte forhold på jorden. Videre er det viktig å ha innsikt i hvordan naturressurser, vær og klima har lagt mye av grunnlaget for hvor vi har bosatt oss og hvordan samfunnet vi lever i har utviklet seg.

Eksamensform:
Muntlig.

 

Fagkode:
GEO1001.

Pris
kr 5.990,-

HISTORIE

Historie er et fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram.

 

Historiefaget er et spennende fag, som skal gi deg økt forståelse av sammenhenger mellom fortid, nåtid og fremtid. Gjennom å arbeide med pensum skal du få innsikt i menneskers liv og handlinger i ulike tidsepoker og kulturer.

 

Historiebevissthet gir grunnlag for refleksjon over hvordan sentrale historiske hendelser har formet dagens samfunn. Har du tenkt på hvilken betydning demokratiet har for deg, hvordan to verdenskriger fortsatt preger verdensbildet og ikke minst hvordan vi skal takle de globale utfordringene vi står ovenfor? Dette er blant problemstillingene du møter i historiefaget.

 

Husk at du selv er del av en historisk prosess og skaper historie her og nå.

Eksamenform:
Muntlig.

 

Fagkode:
HIS1003.

Pris
kr 10.590,-

KROPPSØVING

Kroppsøving er et obligatorisk fellesfag du må ha for å få generell studiekompetanse.

 

Som privatist er kroppsøvingsfaget både teoretisk og praktisk. I hovedsak er undervisningen klasseromsbasert med noen praktiske økter.

 

Kroppsøving er et lite fag i timetall men likevel et viktig fag som gir deg nyttig kunnskap om din egen kropp og helse. Faget dekker ulike emner innen helsefremmende aktivitet. Målet med faget er å gi en forståelse for den positive effekten fysisk aktivitet kan ha for din egen helse, selvbilde og livsstil. Gjennom pensum skal du innom emner som egentrening, lagspill, individuelle idretter, dans og friluftsliv. I tillegg vektlegges tema som ernæring.

Lånekassestøtte:
Dette faget er et halvtårskurs, og beregnes som 40 % studiebelastning.

 

Eksamensform:
Muntlig-praktisk.

 

Fagkode:
KRO1006.

Pris
kr 3.990,-

MATTE 1P OG 1P-Y

Fagene er fellesfag for alle utdanningsprogrammene i videregående opplæring.

 

1P og 1P-Y er praktiske mattefag som gir deg anvendbar kunnskap. Gode matteferdigheter vil være nyttig for deg i hverdagslivet, i tillegg til at faget danner grunnlaget for mange studier på høyere nivå. Innen medisin, sykepleien, økonomi, teknologi, kommunikasjon og energiforvaltning er det en forutsetning med solid mattekompetanse.

Eksamensform
Eksamen i Matematikk 1P og 1P-Y er skriftlig.

 

Fagkoder:
1P: MAT1011.
1P-Y: MAT1001.

Pris Matte 1P
kr 8.590,-

 

Pris Matte 1P-Y
kr 8.590,-

MATTE 1T OG 1T-Y

Fagene er fellesfag for alle utdanningsprogrammene i videregående opplæring.

 

1T og 1T-Y er teoretiske matematikkfag. Matematikk er særdeles viktig for å forstå den verden vi lever i. Vi mennesker har til alle tider utviklet og brukt matematikk for å forstå sammenhenger i naturen og for å utforske universet.

 

Teoretisk matematikk danner et solid grunnlag hvis du tenker å studere matte på høyere nivå.

Eksamensform:
Skriftlig.

 

Fagkode:
1T: MAT1013.

Pris Matte 1T
kr 10.690,-

 

Pris Matte 1T-Y
kr 10.690,-

MATTE 2P OG 2P-Y

Matte 2P er praktisk orientert og gir generell studiekompetanse sammen med fellesfag i matematikk på Vg1, 1P.

 

Solid kompetanse i matematikk er en forutsetning for utvikling av samfunnet. Verden trenger mennesker som kan sette seg inn i, forstå og kritisk vurdere kvantitativ informasjon, statistiske analyser og økonomiske prognoser. Faget griper inn i mange vitale samfunnsområder, som medisin, økonomi, teknologi, kommunikasjon, energiforvalting og byggevirksomhet.  prosesser i samfunnet.

 

Har du gått yrkesfag og skal ta påbygg til generell studiekompetanse?

Da trenger du Matematikk 2P-Y.

I dette kurset går du videre fra 1P-Y og lærer mer om potensregning, sannsynlighet, statistikk og funksjoner.

Eksamensform:
Skriftlig.

 

Fagkoder:
2P: MAT1015.
2P-Y: MAT1005.

Pris Matte 2P
kr 7.490,-

 

Pris Matte 2P-Y
kr 11.590,-

NATURFAG

Faget er et fellesfag for alle utdanningsprogrammene i videregående opplæring.

 

Naturvitenskapen har vokst frem som følge av menneskers nysgjerrighet og behov for å finne svar på spørsmål om sin egen eksistens. Undervisningen skal gi deg kunnskap om samspillet mellom natur, individ, teknologi, samfunn og forskning.

 

De teoretiske problemstillingene fra klasserommet får man teste ut i praktiske økter i laboratorium.

 

Kurset inkluderer alle labøvelser.

Eksamensform:
Muntlig-praktisk eksamen.

 

Fagkoder:
Studiespesialisering: NAT1002.
Yrkesfag: NAT1003.

Pris
kr 10.690,-

RELIGION OG ETIKK

Religion og etikk er et fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram.

 

Religion og etikk er uten tvil dagsaktuelt, både som grunnlag for felleskap og som kilde til splid. Religiøse, etiske og filosofiske spørsmål berører deg som enkeltperson og samfunnet som helhet.

 

Du lærer om de store verdensreligionene og om religiøse tradisjoner i Norge og resten av verden.

Eksamensform:
Muntlig.

 

Fagkode:
REL1001.

Pris
kr 5.990,-

SAMFUNNSFAG

Samfunnsfag er et fellesfag for alle utdanningsprogrammene i videregående opplæring.

 

Faget er et gjennomgående fag som har som formål å utdype din kunnskap innen mange ulike felt. Sentralt i pensum står forståelsen av menneskerettigheter, demokratiske verdier og likestilling.

 

Gjennom arbeid med faglitteratur skal du lære å reflektere rundt hvordan den kulturen du er en del av preger dine holdninger, kunnskap og handlinger.Har du for eksempel tenkt på hvordan samfunnet kontinuerlig former deg som person?

 

Gjennom samfunnsfaget får du verktøy til å analysere og drøfte viktige historiske og dagsaktuelle samfunnsspørsmål. Som privatist skal du opp til muntlig eksamen og det er derfor en fordel å delta aktivt i undervisningen.

Eksamensform:
Muntlig eksamen.

 

Fagkode:
SAF1001.

PROGRAMFAG (SEMESTERFAG)

Biologi 1 og 2 er valgfrie programfag for studiespesialisering.

 

Biologisk kunnskap inkluderer alt fra det forunderlige som skjer på mikronivå i det indre av cellene, til samspillet i økosystemene på jordkloden. Faget skal øve opp evnen til å fokusere på detaljer samt bygge opp en helhetlig forståelse. Det legges vekt på observasjoner, diskusjon og kritisk vurdering.

 

Programfaget gir grunnlag for videre studier innen biologi og biologirelaterte områder.

Biologi består av to programfag: Biologi 1 og Biologi 2. Fagene er bygd opp slik at de kan velges uavhengig av hverandre.

 

Realfagspoeng
Biologi 1: Gir 0,5 realfagspoeng.
Biologi 2: Gir 0,5 realfagspoeng.

 

Eksamensform
Biologi 1: Muntlig-praktisk eksamen.
Biologi 2: Skriftlig og muntlig-praktisk eksamen.

 

Fagkoder
Biologi 1: REA3001.
Biologi 2: REA3002 / REA3003.

Pris Biologi 1
kr 9.790,-

 

Pris Biologi 2
kr 9.790,-

Fysikk 1 og Fysikk 2 er programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering.

 

Programfag i fysikk skal bidra til forståelse av fenomener i hverdagslivet. Fysikk er et eksperimentelt fag, der trening i å planlegge, gjennomføre og vurdere forsøk er viktig. Videre lærer en å forstå innholdet i tabeller, grafer, bilder, ordinær tekst og likninger.

 

For å utvikle god kunnskap er det nødvendig å arbeide både praktisk og teoretisk i fysikk.

 

Fysikk 2 bygger på fysikk 1.

Enkelte studier krever at du har Fysikk 2, men det kan også være viktig og veldig nyttig i enkelte andre studier, f.eks. hvis du skal ta ingeniørutdanning eller ønsker å studere realfag på et høyt nivå.

Realfagspoeng
Fysikk 1: Gir 0,5 realfagspoeng.
Fysikk 2: Gir 1 realfagspoeng.

 

Eksamensform
Fysikk 1: Muntlig-praktisk.
Fysikk 2: Muntlig-praktisk og skriftlig.

 

Fagkoder
Fysikk 1: REA3004.
Fysikk 2: REA3005 (skriftlig) og REA3006 (muntlig-praktisk).

Pris Fysikk 1 m/lab
kr 9.490,-

 

Pris Fysikk 2 m/lab
kr 10.990,-

Geofag er et samlebegrep for geologi, geofysikk og geografi. Geofag er vitenskapen om jordens oppbygning og om prosessene som påvirker og former landskapet.

 

Vi anbefaler at du har Geografi fra før av, eller at du tar det parallelt med Geofag.

Eksamensform:
Muntlig-praktisk.

 

Fagkoder:
REA3008.

Pris
kr 9.490,-

Kjemi 1 og Kjemi 2 er programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering.

 

Et formål med programfaget er å gi innsikt i kjemiens ulike anvendelser og betydningen av kjemi i hverdagsliv og samfunn. Undervisningen veksler mellom teori og praksis, hvor planlegging og gjennomføring av forsøk samt vurdering av resultater er sentralt.

 

Kjemikere er viktige bidragsytere i utviklingen av bioteknologi, nanoteknologi, medisin, farmasi, miljøfag, nye materialer og nye energikilder.

 

Kjemi 2 bygger på kjemi 1, men går dypere i materien.

Realfagspoeng:
Kjemi 1: Gir 0,5 poeng.
Kjemi 2: Gir 0,5 poeng.

 

Eksamensform:
Kjemi 1: Muntlig-praktisk eksamen.
Kjemi 2: Muntlig-praktisk og skriftlig eksamen.

 

Fagkoder:
Kjemi 1: REA3011.
Kjemi 2: REA3012.

Pris Kjemi 1 m/lab
kr 10.490,-

 

Pris Kjemi 2 m/lab
kr 11.690,-

Et teoretisk matematikkfag som gir deg bred kunnskap i matematikk. Samtidig får du det matematiske grunnlaget du trenger i fysikk og kjemi. Passer godt for deg som skal ha spesiell studiekompetanse og skal bli f.eks. ingeniør, lege, tannlege, dyrlege eller arkitekt.

 

R2 er fortsettelsen på Matte R1.

Forkunnskaper
R1: T-matte eller innføringskurs i R1.
R2: Matematikk 1T og R1.

 

Realfagspoeng
R1: Gir 0,5 realfagspoeng.
R2: Gir 1 realfagspoeng.

 

Eksamensform
Eksamen i Matematikk R1 og R2 er skriftlig.
Hos KOLON får du gratis eksamensprep før eksamen.

 

Eksamenskode
R1: REA3022.
R2: REA3024.

Pris Matte R1
kr 10.950,-

 

Pris Matte R2
kr 11.590,-

Matte S1 og S2 gir fordypning i matematikk for videre studier og arbeid innen en rekke sentrale samfunnsområder.

 

Det er nyttig kunnskap om en planlegger videre studier innen økonomi eller medisin.

 

For å komme inn på medisin må du ha enten Matte R1 eller Matte S1+S2.

Forkunnskaper:
S1: Enten Matematikk 1T eller 1P. Hvis du har tatt 1P må du kanskje jobbe litt mer med faget.
S2: Matte S1.

 

Realfagspoeng:
S1: Gir 0,5 realfagspoeng.
S2: Gir 0,5 realfagspoeng.

 

Eksamensform:
Eksamen i Matematikk S1 og S2 er skriftlig.
Hos KOLON får du gratis eksamensprep før eksamen.

 

Fagkoder:
S1: REA3026.
S2: REA3028.

Pris Matte S1
kr 11.250,-

 

Pris Matte S2
kr 11.590,-

Dagens samfunn er preget av sterk konkurranse og som forbrukere drukner vi i tilbud. Vi eksponeres kontinuerlig for ulike typer markedsføring og internett sørger for at varer og tjenester er tilgjengelig til enhver tid. Kompetanse om hvordan markedet fungerer nasjonalt og internasjonalt, og hvordan psykologiske, sosiale og kulturelle faktorer påvirker forbrukernes atferd, er derfor viktig.

 

Faget markedsføring og ledelse skal gi kunnskap om og praktisk innføring i sentrale markedsføringsteorier, markedsstrategier og problemstillinger knyttet til personalledelse. Videre har faget til hensikt å gi økt forståelse for hvordan marked, organisasjon og ledelse spiller sammen.

Forkunnskaper:
Markedsføring og ledelse 2: Markedsføring og ledelse 1.

 

Eksamensform:
Markedsføring og ledelse 1: Muntlig eksamen.
Markedsføring og ledelse 2: Skriftlig eksamen.
Hos KOLON får du gratis eksamensprep før eksamen.

 

Fagkode:
Markedsføring og ledelse 1: SAM3005.
Markedsføring og ledelse 2: SAM3006.

Rettslære 1 tar for seg viktig kunnskap du har nytte av i hverdagen. Du lærer om de viktigste rettsreglene i samfunnet og hvordan du finner frem i Lovverket og hvordan rettsapparatet fungerer.

 

Fagets hovedområder er privatrett (som arverett, barnerett og familierett), strafferett (fysiske og økonomiske lovbrudd) og arbeidsrett (likestilling samt rettigheter og plikter i arbeidslivet).

 

Sammen med Rettslære 2 utgjør Rettslære 1 en fordypning i studiespesialiserende innen samfunnsfag, språk og økonomi.

Eksamensform
Rettslære 1: Muntlig eksamen.
Rettslære 2: Skriftlig eksamen.

 

Fagkoder
Rettslære 1: SAM3022.
Rettslære 2: SAM3023.

Pris Rettslære 1
kr 9.750,-

 

Pris Rettslære 2
kr 9.750,-

Hvordan påvirker politikken økonomien? Hvilken betydning olje og gass har for norsk økonomi? Hvilke økonomiske virkemidler kan stimulere til nye arbeidsplasser? Hvorfor er den økonomiske veksten ulik fra land til land? Hvorfor oppstår det lønnsforskjeller? Hvordan kan inngrep i markedet forebygge miljøskader og hindre overforbruk av ressurser?

Eksamensform:
Samfunnsøkonomi 1: Muntlig.
Samfunnsøkonomi 2: Skriftlig.

Pris Samfunnsøknomi 1
kr 11.250,-

 

Pris Samfunnsøknomi 2
kr 11.250,-

Sosiologi og sosialantropologi er for deg som ønsker å forstå mennesket i samfunnet – forstå verden, samfunn og kulturer.

 

Er du interessert i hvordan vi mennesker tenker og handler? Hva er medfødt, og hvor mye blir du formet av samfunnet du bor i? Politiske holdninger påvirker samfunnshierarkiet, men hvordan? Hva gjør migrasjon med et samfunn? Hvorfor migrerer så mange i vår tid? Hvordan kan vi forstå og motvirke ulikhet, diskriminering og marginalisering?

 

Sammen med Sosialkunnskap eller Politikk og menneskerettigheter dekker faget en fordypning i studiespesialisering innen samfunnsfag, språk og økonomi.

Eksamensform
Muntlig eksamen.

 

Fagkode
SAM3019.

Pris
kr 5.900,-

Økonomistyring er kurset for deg som er interessert i bedrifter og ønsker å få en forståelse av moderne økonomistyring. Faget kan gi et godt grunnlag for videre studier.

 

Faget tar deg igjennom sentrale tema innen næringsliv og næringsutvikling. Du skal få et innblikk i hvordan føre og avslutte regnskap, beregne og analysere nøkkeltall, sette opp kalkyler, budsjetter og foreta budsjettkontroll.

 

Et annet sentralt tema omhandler etiske dilemmaer og utfordringer i regnskapsarbeidet i en bedrift.

Eksamensform:
Skriftlig.

 

Fagkode:
SAM3033.

Pris
kr 11.950,-
PROGRAMFAG (SEMESTERFAG)

BIOLOGI 1 OG 2

Biologi 1 og 2 er valgfrie programfag for studiespesialisering.

 

Biologisk kunnskap inkluderer alt fra det forunderlige som skjer på mikronivå i det indre av cellene, til samspillet i økosystemene på jordkloden. Faget skal øve opp evnen til å fokusere på detaljer samt bygge opp en helhetlig forståelse. Det legges vekt på observasjoner, diskusjon og kritisk vurdering.

 

Programfaget gir grunnlag for videre studier innen biologi og biologirelaterte områder.

Biologi består av to programfag: Biologi 1 og Biologi 2. Fagene er bygd opp slik at de kan velges uavhengig av hverandre.

 

Realfagspoeng
Biologi 1: Gir 0,5 realfagspoeng.
Biologi 2: Gir 0,5 realfagspoeng.

 

Eksamensform
Biologi 1: Muntlig-praktisk eksamen.
Biologi 2: Skriftlig og muntlig-praktisk eksamen.

 

Fagkoder
Biologi 1: REA3001.
Biologi 2: REA3002 / REA3003.

Pris Biologi 1
kr 9.790,-

 

Pris Biologi 2
kr 9.790,-

FYSIKK 1 OG 2 m/lab

Fysikk 1 og Fysikk 2 er programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering.

 

Programfag i fysikk skal bidra til forståelse av fenomener i hverdagslivet. Fysikk er et eksperimentelt fag, der trening i å planlegge, gjennomføre og vurdere forsøk er viktig. Videre lærer en å forstå innholdet i tabeller, grafer, bilder, ordinær tekst og likninger.

 

For å utvikle god kunnskap er det nødvendig å arbeide både praktisk og teoretisk i fysikk.

 

Fysikk 2 bygger på fysikk 1.

Enkelte studier krever at du har Fysikk 2, men det kan også være viktig og veldig nyttig i enkelte andre studier, f.eks. hvis du skal ta ingeniørutdanning eller ønsker å studere realfag på et høyt nivå.

Realfagspoeng
Fysikk 1: Gir 0,5 realfagspoeng.
Fysikk 2: Gir 1 realfagspoeng.

 

Eksamensform
Fysikk 1: Muntlig-praktisk.
Fysikk 2: Muntlig-praktisk og skriftlig.

 

Fagkoder
Fysikk 1: REA3004.
Fysikk 2: REA3005 (skriftlig) og REA3006 (muntlig-praktisk).

Pris Fysikk 1 m/lab
kr 9.490,-

 

Pris Fysikk 2 m/lab
kr 10.990,-

GEOFAG

Geofag er et samlebegrep for geologi, geofysikk og geografi. Geofag er vitenskapen om jordens oppbygning og om prosessene som påvirker og former landskapet.

 

Vi anbefaler at du har Geografi fra før av, eller at du tar det parallelt med Geofag.

Eksamensform:
Muntlig-praktisk.

 

Fagkoder:
REA3008.

Pris
kr 9.490,-

KJEMI 1 OG 2 m/lab

Kjemi 1 og Kjemi 2 er programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering.

 

Et formål med programfaget er å gi innsikt i kjemiens ulike anvendelser og betydningen av kjemi i hverdagsliv og samfunn. Undervisningen veksler mellom teori og praksis, hvor planlegging og gjennomføring av forsøk samt vurdering av resultater er sentralt.

 

Kjemikere er viktige bidragsytere i utviklingen av bioteknologi, nanoteknologi, medisin, farmasi, miljøfag, nye materialer og nye energikilder.

 

Kjemi 2 bygger på kjemi 1, men går dypere i materien.

Realfagspoeng:
Kjemi 1: Gir 0,5 poeng.
Kjemi 2: Gir 0,5 poeng.

 

Eksamensform:
Kjemi 1: Muntlig-praktisk eksamen.
Kjemi 2: Muntlig-praktisk og skriftlig eksamen.

 

Fagkoder:
Kjemi 1: REA3011.
Kjemi 2: REA3012.

Pris Kjemi 1 m/lab
kr 10.490,-

 

Pris Kjemi 2 m/lab
kr 11.690,-

MATTE R1 OG R2

Et teoretisk matematikkfag som gir deg bred kunnskap i matematikk. Samtidig får du det matematiske grunnlaget du trenger i fysikk og kjemi. Passer godt for deg som skal ha spesiell studiekompetanse og skal bli f.eks. ingeniør, lege, tannlege, dyrlege eller arkitekt.

 

R2 er fortsettelsen på Matte R1.

Forkunnskaper
R1: T-matte eller innføringskurs i R1.
R2: Matematikk 1T og R1.

 

Realfagspoeng
R1: Gir 0,5 realfagspoeng.
R2: Gir 1 realfagspoeng.

 

Eksamensform
Eksamen i Matematikk R1 og R2 er skriftlig.
Hos KOLON får du gratis eksamensprep før eksamen.

 

Eksamenskode
R1: REA3022.
R2: REA3024.

Pris Matte R1
kr 10.950,-

 

Pris Matte R2
kr 11.590,-

MATTE S1 OG S2

Matte S1 og S2 gir fordypning i matematikk for videre studier og arbeid innen en rekke sentrale samfunnsområder.

 

Det er nyttig kunnskap om en planlegger videre studier innen økonomi eller medisin.

 

For å komme inn på medisin må du ha enten Matte R1 eller Matte S1+S2.

Forkunnskaper:
S1: Enten Matematikk 1T eller 1P. Hvis du har tatt 1P må du kanskje jobbe litt mer med faget.
S2: Matte S1.

 

Realfagspoeng:
S1: Gir 0,5 realfagspoeng.
S2: Gir 0,5 realfagspoeng.

 

Eksamensform:
Eksamen i Matematikk S1 og S2 er skriftlig.
Hos KOLON får du gratis eksamensprep før eksamen.

 

Fagkoder:
S1: REA3026.
S2: REA3028.

Pris Matte S1
kr 11.250,-

 

Pris Matte S2
kr 11.590,-

MARKEDSFØRING OG LEDELSE 1 OG 2

Dagens samfunn er preget av sterk konkurranse og som forbrukere drukner vi i tilbud. Vi eksponeres kontinuerlig for ulike typer markedsføring og internett sørger for at varer og tjenester er tilgjengelig til enhver tid. Kompetanse om hvordan markedet fungerer nasjonalt og internasjonalt, og hvordan psykologiske, sosiale og kulturelle faktorer påvirker forbrukernes atferd, er derfor viktig.

 

Faget markedsføring og ledelse skal gi kunnskap om og praktisk innføring i sentrale markedsføringsteorier, markedsstrategier og problemstillinger knyttet til personalledelse. Videre har faget til hensikt å gi økt forståelse for hvordan marked, organisasjon og ledelse spiller sammen.

Forkunnskaper:
Markedsføring og ledelse 2: Markedsføring og ledelse 1.

 

Eksamensform:
Markedsføring og ledelse 1: Muntlig eksamen.
Markedsføring og ledelse 2: Skriftlig eksamen.
Hos KOLON får du gratis eksamensprep før eksamen.

 

Fagkode:
Markedsføring og ledelse 1: SAM3005.
Markedsføring og ledelse 2: SAM3006.

RETTSLÆRE 1 OG 2

Rettslære 1 tar for seg viktig kunnskap du har nytte av i hverdagen. Du lærer om de viktigste rettsreglene i samfunnet og hvordan du finner frem i Lovverket og hvordan rettsapparatet fungerer.

 

Fagets hovedområder er privatrett (som arverett, barnerett og familierett), strafferett (fysiske og økonomiske lovbrudd) og arbeidsrett (likestilling samt rettigheter og plikter i arbeidslivet).

 

Sammen med Rettslære 2 utgjør Rettslære 1 en fordypning i studiespesialiserende innen samfunnsfag, språk og økonomi.

Eksamensform
Rettslære 1: Muntlig eksamen.
Rettslære 2: Skriftlig eksamen.

 

Fagkoder
Rettslære 1: SAM3022.
Rettslære 2: SAM3023.

Pris Rettslære 1
kr 9.750,-

 

Pris Rettslære 2
kr 9.750,-

SAMFUNNSØKONOMI 1 OG 2

Hvordan påvirker politikken økonomien? Hvilken betydning olje og gass har for norsk økonomi? Hvilke økonomiske virkemidler kan stimulere til nye arbeidsplasser? Hvorfor er den økonomiske veksten ulik fra land til land? Hvorfor oppstår det lønnsforskjeller? Hvordan kan inngrep i markedet forebygge miljøskader og hindre overforbruk av ressurser?

Eksamensform:
Samfunnsøkonomi 1: Muntlig.
Samfunnsøkonomi 2: Skriftlig.

Pris Samfunnsøknomi 1
kr 11.250,-

 

Pris Samfunnsøknomi 2
kr 11.250,-

SOSIALKUNNSKAP

SOSIOLOGI OG SOSIALANTROPOLOGI

Sosiologi og sosialantropologi er for deg som ønsker å forstå mennesket i samfunnet – forstå verden, samfunn og kulturer.

 

Er du interessert i hvordan vi mennesker tenker og handler? Hva er medfødt, og hvor mye blir du formet av samfunnet du bor i? Politiske holdninger påvirker samfunnshierarkiet, men hvordan? Hva gjør migrasjon med et samfunn? Hvorfor migrerer så mange i vår tid? Hvordan kan vi forstå og motvirke ulikhet, diskriminering og marginalisering?

 

Sammen med Sosialkunnskap eller Politikk og menneskerettigheter dekker faget en fordypning i studiespesialisering innen samfunnsfag, språk og økonomi.

Eksamensform
Muntlig eksamen.

 

Fagkode
SAM3019.

Pris
kr 5.900,-

ØKONOMISTYRING

Økonomistyring er kurset for deg som er interessert i bedrifter og ønsker å få en forståelse av moderne økonomistyring. Faget kan gi et godt grunnlag for videre studier.

 

Faget tar deg igjennom sentrale tema innen næringsliv og næringsutvikling. Du skal få et innblikk i hvordan føre og avslutte regnskap, beregne og analysere nøkkeltall, sette opp kalkyler, budsjetter og foreta budsjettkontroll.

 

Et annet sentralt tema omhandler etiske dilemmaer og utfordringer i regnskapsarbeidet i en bedrift.

Eksamensform:
Skriftlig.

 

Fagkode:
SAM3033.

Pris
kr 11.950,-
HELÅRSFAG
Pris Fransk 1
kr 16.990,-

 

Pris Fransk 2
kr 16.990,-

 

Pris Fransk 1+2
kr 16.990,-

Norsk er et fellesfag for alle utdanningsprogrammene i videregående opplæring.

 

Norskfaget er stort, sammensatt og variert.
I løpet av kurset blir du presentert for litteraturhistorie og språkhistorie gjennom ulike tekster. God forståelse av pensum danner et nødvendig grunnlag for læring og forståelse i dine videre studier.

 

Hos Kolon er vi opptatt av å gjøre faget konkret, engasjerende og forståelig, slik at du kan forklare sentrale begreper og teori på eksamen.

 

Undervisningen er eksamensrettet og skal gi deg en oversiktlig og god presentasjon av norskfaget.

Eksamensform
Muntlig og skriftlig.

 

Fagkoder
Norsk 1: NOR1211.
Norsk 2: NOR1212.
Norsk 3: NOR1213.

Pris Norsk Helår (muntlig og skriftlig)
kr 17.990

 

Pris Norsk Halvår (hovedfokus skriftlig)
kr 10.990

Spansk er et fellesfag i studiespesialiserende linje.

 

Som forkunnskaper anbefaler vi at du har fullført grunnskole eller tilsvarende, med spansk som fremmedspråk. Fremmedspråk som fellesfag kan tas på to nivåer, nivå I og nivå II. Som programfag kan faget tas på tre nivåer: nivå 1, nivå 2 og nivå 3.

 

Spansk snakkes av nærmere 400 millioner mennesker over hele verden. Det er offisielt språk i 21 land. På grunn av vår brede kontakt med spansktalende land innen både næringsliv, handel, turisme og kultur er det et stort behov for folk som behersker språket både skriftlig og muntlig.

Eksamensformer:
Skriftlig og muntlig eksamen.

 

Fagkoder:
Spansk 1:
Spansk 2: FSP5095 skriftlig, FSP5099 muntlig.
Spansk 1+2: FSP5098 skriftlig, FSP5099 muntlig.

Pris Spansk 1
kr 16.990,-

 

Pris Spansk 2
kr 16.990,-

 

Pris Spansk 1+2
kr 16.990,-

Å lære et fremmedspråk dreier seg først og fremst om å bruke språket – å lese, lytte, snakke og skrive. Når vi lærer andre språk får vi også mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer, og dette kan øke vår forståelse for hvordan mennesker lever og ­tenker.

Eksamensformer:
Tysk 1: skriftlig og muntlig.

 

Fagkoder:
Tysk 1: FSP5119 skriftlig, FSP5120 muntlig.
Tysk 2: PSP5069.

Pris Tysk 1
kr 16.890,-

 

Pris Tysk 2
kr 16.890,-

 

Pris Tysk 1+2
kr 16.890,-
HELÅRSFAG

FRANSK

Pris Fransk 1
kr 16.990,-

 

Pris Fransk 2
kr 16.990,-

 

Pris Fransk 1+2
kr 16.990,-

NORSK

Norsk er et fellesfag for alle utdanningsprogrammene i videregående opplæring.

 

Norskfaget er stort, sammensatt og variert.
I løpet av kurset blir du presentert for litteraturhistorie og språkhistorie gjennom ulike tekster. God forståelse av pensum danner et nødvendig grunnlag for læring og forståelse i dine videre studier.

 

Hos Kolon er vi opptatt av å gjøre faget konkret, engasjerende og forståelig, slik at du kan forklare sentrale begreper og teori på eksamen.

 

Undervisningen er eksamensrettet og skal gi deg en oversiktlig og god presentasjon av norskfaget.

Eksamensform
Muntlig og skriftlig.

 

Fagkoder
Norsk 1: NOR1211.
Norsk 2: NOR1212.
Norsk 3: NOR1213.

Pris Norsk Helår (muntlig og skriftlig)
kr 17.990

 

Pris Norsk Halvår (hovedfokus skriftlig)
kr 10.990

SPANSK

Spansk er et fellesfag i studiespesialiserende linje.

 

Som forkunnskaper anbefaler vi at du har fullført grunnskole eller tilsvarende, med spansk som fremmedspråk. Fremmedspråk som fellesfag kan tas på to nivåer, nivå I og nivå II. Som programfag kan faget tas på tre nivåer: nivå 1, nivå 2 og nivå 3.

 

Spansk snakkes av nærmere 400 millioner mennesker over hele verden. Det er offisielt språk i 21 land. På grunn av vår brede kontakt med spansktalende land innen både næringsliv, handel, turisme og kultur er det et stort behov for folk som behersker språket både skriftlig og muntlig.

Eksamensformer:
Skriftlig og muntlig eksamen.

 

Fagkoder:
Spansk 1:
Spansk 2: FSP5095 skriftlig, FSP5099 muntlig.
Spansk 1+2: FSP5098 skriftlig, FSP5099 muntlig.

Pris Spansk 1
kr 16.990,-

 

Pris Spansk 2
kr 16.990,-

 

Pris Spansk 1+2
kr 16.990,-

TYSK

Å lære et fremmedspråk dreier seg først og fremst om å bruke språket – å lese, lytte, snakke og skrive. Når vi lærer andre språk får vi også mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer, og dette kan øke vår forståelse for hvordan mennesker lever og ­tenker.

Eksamensformer:
Tysk 1: skriftlig og muntlig.

 

Fagkoder:
Tysk 1: FSP5119 skriftlig, FSP5120 muntlig.
Tysk 2: PSP5069.

Pris Tysk 1
kr 16.890,-

 

Pris Tysk 2
kr 16.890,-

 

Pris Tysk 1+2
kr 16.890,-
KURSPAKKER

Er du 23 år eller eldre og ute etter generell studiekompetanse?

Har du minst 5 år arbeidspraksis eller utdanning?
(F.eks. Lønnet arbeid, frivillig arbeid, omsorg for barn, militærtjeneste eller siviltjeneste og utdanning fra videregående eller folkehøgskole.)

Da trenger du bare 6 fag for å søke opptak til universitet eller høyskole.

Er du usikker på om du oppfyller kravene til arbeidspraksis, eller har andre spørsmål, er det bare å ta kontakt med en av rådgiverne våre.

Husk at du får alderspoeng når du søker høyere utdanning ut fra 23/5-regelen. Første alderspoeng får du fra og med det året du fyller 24 år.

 

23/5-pakken kan du klare på ett år, og består av:

 • Engelsk
 • Historie
 • Matematikk 1P+2P
 • Naturfag
 • Norsk muntlig og skriftlig
 • Samfunnsfag

 

Hvis du har karakter i noen av disse fagene fra tidligere (fag fra R94 godkjennes), kan du ta bare enkelte av fagene i pakken.

Hvis du skal søke på studier som krever ekstra realfag, kan du kombinere dette med 23/5-pakken.

Eksamensformer:
Engelsk: Muntlig og skriftlig.
Historie: Muntlig.
Matte 1P og 2P: Skriftlig.
Naturfag: Muntlig-praktisk eksamen.
Norsk: Muntlig og skriftlig.
Samfunnsfag: Muntlig.

 

Du får gratis eksamensprep før eksamen.

 

Fagkoder:
Engelsk muntlig: ENG1102.
Engelsk skriftlig: ENG1002.
Historie: HIS1003.
Matematikk 1P og 2P: MAT1011 og MAT1015.
Naturfag: NAT1002.
Norsk hovedmål skriftlig: NOR1211.
Norsk muntlig: NOR1213.
Norsk sidemål skriftlig: NOR1212.
Samfunnsfag: SAF1001.

Pris
kr 53.990,-

Har du lyst til å bli ingeniør, men mangler realfagene som skal til for å søke? I denne pakken har vi samlet fagene du trenger for å oppfylle kravkoden HING:
Fysikk 1 (inkludert lab)
Matte R1 + R2

 

Hos KOLON kan du velge å ta ingeniørpakken over et halvt eller et helt år.

 

Kursene passer for deg som har generell studiekompetanse, og som har hatt matematikk 1T.

Realfagspoeng
Denne pakken gir tilsammen 2 realfagspoeng.

 

Lånekassestøtte
Halvt år: Denne pakken gir deg rett til å søke 100 % lånekassestøtte hvis du tar alt på ett semester.
Helt år: Denne pakken gir deg rett til å søke 67 % lånekassestøtte om våren og 67 % om høsten.

 

Eksamensform
Fysikk 1: Muntlig-praktisk
Matte R1: Skriftlig
Matte R2: Skriftlig

 

Fagkoder
Fysikk 1: REA3004
Matte R1: REA3022
Matte R2: REA3024

Pris Ingeniørpakken, 1/2 år (3 fag)
kr 27.990,-

 

Pris Ingeinørpakken, 1 år (3 fag)
kr 27.990,-

P-matte er praktiske mattefag, der du lærer matte du får bruk for i hverdagen. Dette er matematikk du må kunne uansett hva du skal studere. Fagene er fellesfag for alle utdanningsprogrammene i videregående opplæring.

 

Gode matteferdigheter vil være nyttig for deg i hverdagslivet, i tillegg til at faget danner grunnlaget for mange studier på høyere nivå. Innen medisin, sykepleien, økonomi, teknologi, kommunikasjon og energiforvaltning er det en forutsetning med solid mattekompetanse.

 

Matte 2P bygger på 1P.

Pris
kr 14.990,-

For å komme inn på medisinstudiet i Norge trenger du Generell studiekompetanse og MEROD.

 

MEROD inneholder følgende fagkrav:
Matematikk R1 (eller S1 og S2) og fysikk 1 og kjemi 1 og 2.

 

Medisinerpakken gir deg de nødvendige forkunnskapene du behøver for å starte medisinerstudiet f.eks ved Universitetet i Bergen. MEROD er også fagkombinasjonen som kreves for å komme inn på odontologi- og farmasistudier i Norge.

Realfagspoeng
Denne pakken gir tilsammen 2 realfagspoeng.

Pris
kr 35.990,-

Har du fagbrev eller har du gått 3 år yrkesfag på videregående, kan denne pakkeløsningen være veien til generell studiekompetanse.

 

Påbygg med fagbrev består av 4 fag:
Norsk
Naturfag
Matte 2P-Y
Historie

 

Timeplanen er lagt opp slik at du kan kombinere studier og læretid. Hvis du er 23 år eller eldre, kan 23/5-regelen også være en alternativ vei til generell studiekompetanse. Ta kontakt med en av våre rådgivere, så finner vi den enkleste veien for deg.

Pris
kr 44.990,-

Har du to år med yrkesfag men mangler fagbrev og studiekompetanse? Påbygg til generell studiekompetanse gir deg vitnemål og nye studiemuligheter.

 

Påbyggspakken uten fagbrev består av 6 fag:
Norsk
Naturfag
Historie
Kroppsøving
Matte 2P-Y
Valgfritt programfag*

 

* Sosiologi og sosialantropologi ligger inne som standard i pakken. Dersom du ønsker et annet programfag, ta kontakt med en av våre rådgivere.

 

Er du 23 år eller eldre kan det gjerne lønne seg å gå over til 23/5-regelen, dette kan vi hjelpe deg med på en gratis rådgivningstime.

Pris
kr 53.990,-
KURSPAKKER

23/5-PAKKEN

Er du 23 år eller eldre og ute etter generell studiekompetanse?

Har du minst 5 år arbeidspraksis eller utdanning?
(F.eks. Lønnet arbeid, frivillig arbeid, omsorg for barn, militærtjeneste eller siviltjeneste og utdanning fra videregående eller folkehøgskole.)

Da trenger du bare 6 fag for å søke opptak til universitet eller høyskole.

Er du usikker på om du oppfyller kravene til arbeidspraksis, eller har andre spørsmål, er det bare å ta kontakt med en av rådgiverne våre.

Husk at du får alderspoeng når du søker høyere utdanning ut fra 23/5-regelen. Første alderspoeng får du fra og med det året du fyller 24 år.

 

23/5-pakken kan du klare på ett år, og består av:

 • Engelsk
 • Historie
 • Matematikk 1P+2P
 • Naturfag
 • Norsk muntlig og skriftlig
 • Samfunnsfag

 

Hvis du har karakter i noen av disse fagene fra tidligere (fag fra R94 godkjennes), kan du ta bare enkelte av fagene i pakken.

Hvis du skal søke på studier som krever ekstra realfag, kan du kombinere dette med 23/5-pakken.

Eksamensformer:
Engelsk: Muntlig og skriftlig.
Historie: Muntlig.
Matte 1P og 2P: Skriftlig.
Naturfag: Muntlig-praktisk eksamen.
Norsk: Muntlig og skriftlig.
Samfunnsfag: Muntlig.

 

Du får gratis eksamensprep før eksamen.

 

Fagkoder:
Engelsk muntlig: ENG1102.
Engelsk skriftlig: ENG1002.
Historie: HIS1003.
Matematikk 1P og 2P: MAT1011 og MAT1015.
Naturfag: NAT1002.
Norsk hovedmål skriftlig: NOR1211.
Norsk muntlig: NOR1213.
Norsk sidemål skriftlig: NOR1212.
Samfunnsfag: SAF1001.

Pris
kr 53.990,-

INGENIØRPAKKEN

Har du lyst til å bli ingeniør, men mangler realfagene som skal til for å søke? I denne pakken har vi samlet fagene du trenger for å oppfylle kravkoden HING:
Fysikk 1 (inkludert lab)
Matte R1 + R2

 

Hos KOLON kan du velge å ta ingeniørpakken over et halvt eller et helt år.

 

Kursene passer for deg som har generell studiekompetanse, og som har hatt matematikk 1T.

Realfagspoeng
Denne pakken gir tilsammen 2 realfagspoeng.

 

Lånekassestøtte
Halvt år: Denne pakken gir deg rett til å søke 100 % lånekassestøtte hvis du tar alt på ett semester.
Helt år: Denne pakken gir deg rett til å søke 67 % lånekassestøtte om våren og 67 % om høsten.

 

Eksamensform
Fysikk 1: Muntlig-praktisk
Matte R1: Skriftlig
Matte R2: Skriftlig

 

Fagkoder
Fysikk 1: REA3004
Matte R1: REA3022
Matte R2: REA3024

Pris Ingeniørpakken, 1/2 år (3 fag)
kr 27.990,-

 

Pris Ingeinørpakken, 1 år (3 fag)
kr 27.990,-

MATTE 1P+2P

P-matte er praktiske mattefag, der du lærer matte du får bruk for i hverdagen. Dette er matematikk du må kunne uansett hva du skal studere. Fagene er fellesfag for alle utdanningsprogrammene i videregående opplæring.

 

Gode matteferdigheter vil være nyttig for deg i hverdagslivet, i tillegg til at faget danner grunnlaget for mange studier på høyere nivå. Innen medisin, sykepleien, økonomi, teknologi, kommunikasjon og energiforvaltning er det en forutsetning med solid mattekompetanse.

 

Matte 2P bygger på 1P.

Pris
kr 14.990,-

MEDISINERPAKKEN

For å komme inn på medisinstudiet i Norge trenger du Generell studiekompetanse og MEROD.

 

MEROD inneholder følgende fagkrav:
Matematikk R1 (eller S1 og S2) og fysikk 1 og kjemi 1 og 2.

 

Medisinerpakken gir deg de nødvendige forkunnskapene du behøver for å starte medisinerstudiet f.eks ved Universitetet i Bergen. MEROD er også fagkombinasjonen som kreves for å komme inn på odontologi- og farmasistudier i Norge.

Realfagspoeng
Denne pakken gir tilsammen 2 realfagspoeng.

Pris
kr 35.990,-

PÅBYGG MED FAGBREV

Har du fagbrev eller har du gått 3 år yrkesfag på videregående, kan denne pakkeløsningen være veien til generell studiekompetanse.

 

Påbygg med fagbrev består av 4 fag:
Norsk
Naturfag
Matte 2P-Y
Historie

 

Timeplanen er lagt opp slik at du kan kombinere studier og læretid. Hvis du er 23 år eller eldre, kan 23/5-regelen også være en alternativ vei til generell studiekompetanse. Ta kontakt med en av våre rådgivere, så finner vi den enkleste veien for deg.

Pris
kr 44.990,-

PÅBYGG UTEN FAGBREV

Har du to år med yrkesfag men mangler fagbrev og studiekompetanse? Påbygg til generell studiekompetanse gir deg vitnemål og nye studiemuligheter.

 

Påbyggspakken uten fagbrev består av 6 fag:
Norsk
Naturfag
Historie
Kroppsøving
Matte 2P-Y
Valgfritt programfag*

 

* Sosiologi og sosialantropologi ligger inne som standard i pakken. Dersom du ønsker et annet programfag, ta kontakt med en av våre rådgivere.

 

Er du 23 år eller eldre kan det gjerne lønne seg å gå over til 23/5-regelen, dette kan vi hjelpe deg med på en gratis rådgivningstime.

Pris
kr 53.990,-
PERSONLIG LÆRER

En personlig lærer hos KOLON kan hjelpe deg med å være best mulig forberedt til eksamen. Hos oss får du en håndplukket personlig lærer og skreddersydd undervisning, uansett hvor i skole-/studieløpet du er.

 

Undervisningen kan strekkes over lang tid for å skape kontinuitet, eller være intensiv før f.eks. eksamen. Den kan være stedsbasert, men også nettbasert. Hensikten er at du skal nå de målene du har satt deg, og få hjelp når du trenger det.

 

Du kan velge mellom standard personlig lærer eller faglærer (se egne priser).

 

Alle oppdrag begynner med en time hos rådgiver, så vi kan finne den rette personlige læreren for deg. Book gratis rådgivning i dag, så skreddersyr vi et opplegg og finner vi den beste personlige læreren for DEG.

Pakke Timepris Pakkepris
10 timer  kr 520,-  kr 5.200,-
20 timer  kr 480,-  kr 9.600,-
30 timer kr 460,-  kr 13.800,-

Hos oss får du en håndplukket faglærer som gir deg riktig undervisningen uansett hvor i skole-/studieløpet du er.

 

Undervisningen kan strekkes over lang tid for å skape kontinuitet, eller være intensiv før f.eks. eksamen. Den kan være stedsbasert, men også nettbasert. Hensikten er at du skal nå de målene du har satt deg, og få hjelp når du trenger det.

 

Alle oppdrag begynner med en time hos rådgiver, så vi kan finne den rette faglæreren for deg. Book gratis rådgivning i dag, så skreddersyr vi et opplegg basert på dine ønsker.

Pakke Timepris Pakkepris
10 timer  kr 1.050,-  kr 10.500,-
20 timer  kr 1.030,-  kr 20.600,-
30 timer  kr 1.000,-  kr 30.000,-
PERSONLIG LÆRER

PERSONLIG LÆRER

En personlig lærer hos KOLON kan hjelpe deg med å være best mulig forberedt til eksamen. Hos oss får du en håndplukket personlig lærer og skreddersydd undervisning, uansett hvor i skole-/studieløpet du er.

 

Undervisningen kan strekkes over lang tid for å skape kontinuitet, eller være intensiv før f.eks. eksamen. Den kan være stedsbasert, men også nettbasert. Hensikten er at du skal nå de målene du har satt deg, og få hjelp når du trenger det.

 

Du kan velge mellom standard personlig lærer eller faglærer (se egne priser).

 

Alle oppdrag begynner med en time hos rådgiver, så vi kan finne den rette personlige læreren for deg. Book gratis rådgivning i dag, så skreddersyr vi et opplegg og finner vi den beste personlige læreren for DEG.

Pakke Timepris Pakkepris
10 timer  kr 520,-  kr 5.200,-
20 timer  kr 480,-  kr 9.600,-
30 timer kr 460,-  kr 13.800,-

MED FAGLÆRER

Hos oss får du en håndplukket faglærer som gir deg riktig undervisningen uansett hvor i skole-/studieløpet du er.

 

Undervisningen kan strekkes over lang tid for å skape kontinuitet, eller være intensiv før f.eks. eksamen. Den kan være stedsbasert, men også nettbasert. Hensikten er at du skal nå de målene du har satt deg, og få hjelp når du trenger det.

 

Alle oppdrag begynner med en time hos rådgiver, så vi kan finne den rette faglæreren for deg. Book gratis rådgivning i dag, så skreddersyr vi et opplegg basert på dine ønsker.

Pakke Timepris Pakkepris
10 timer  kr 1.050,-  kr 10.500,-
20 timer  kr 1.030,-  kr 20.600,-
30 timer  kr 1.000,-  kr 30.000,-
ANNET

Har du et ønske om å ta Realfag, men har kun hatt praktisk matte?

Da anbefaler KOLON innføring til R1.

 

Dette kurset gir deg hjelp til å komme opp på nivået til å kunne starte med R1-matematikk. Kurset holdes over 16 skoletimer en uke før oppstart av selve R1-kurset på KOLON. Kurset starter mandag 16 januar.

 

Hvorfor ta dette faget?
For å være godt forberedt til oppstarten til matematikk R1-kurset.

 

Gjør overgangen fra praktisk matte til realfagsmatematikk (R1) enklere. Innføringskurset er å anbefale for de som har hatt P-matematikk eller de som trenger litt oppfriskning av matematikkunnskapene for å få best mulig utgangspunkt for R1.

 

Du trenger ikke bok for å delta på innføringskurset.

Pris
kr 2000,-
ANNET

INNFØRING R1

Har du et ønske om å ta Realfag, men har kun hatt praktisk matte?

Da anbefaler KOLON innføring til R1.

 

Dette kurset gir deg hjelp til å komme opp på nivået til å kunne starte med R1-matematikk. Kurset holdes over 16 skoletimer en uke før oppstart av selve R1-kurset på KOLON. Kurset starter mandag 16 januar.

 

Hvorfor ta dette faget?
For å være godt forberedt til oppstarten til matematikk R1-kurset.

 

Gjør overgangen fra praktisk matte til realfagsmatematikk (R1) enklere. Innføringskurset er å anbefale for de som har hatt P-matematikk eller de som trenger litt oppfriskning av matematikkunnskapene for å få best mulig utgangspunkt for R1.

 

Du trenger ikke bok for å delta på innføringskurset.

Pris
kr 2000,-
MELD DEG PÅ FAG
BOOK GRATIS RÅDGIVNING